Over het Supportersplatform Betaald Voetbal

Geef Betaald Voetbal terug aan de Fans

Beloon de welwillende supporters en bestraf de daders en niet andersom

Dit is het motto van het Supporters Platform Betaald Voetbal, afgekort SBV. Dit platform is op 1 september 2011 opgericht en meer dan 3 kwart van de 38 officiële supportersverenigingen hebben zich aangesloten. De bijeenkomsten van de SBV zijn éénmaal per kwartaal in Utrecht, stadion Galgenwaard.

Voetbal is en blijft de leukste sport om naar te kijken. Wet- en regelgeving en (gebrekkige) uitvoering hiervan maken het helaas steeds moeilijker om uit- en thuiswedstrijden te bezoeken in de eredivisie en eerste divisie. Daarnaast worden voetbalsupporters in de media vaak gestigmatiseerd en over één kam geschoren met hooligans en vandalen. En op een normale uitgaansavond gebeurt vaak meer op het gebied van vandalisme, openlijke geweldpleging, drugs-, en alcoholgebruik dan bij voetbalwedstrijden. Toch word je als supporter vaak als vee vervoerd, ondergebracht in uitvakken die op smerige viskommen lijken en geconfronteerd met regels die de plank volledig lijken mis te slaan.

Bestuurders, politie en burgers vergeten vaak dat miljoenen supporters wereldwijd verbroederen in stadions, op werkplekken en clubs. Waar de overheid grote bedragen besteedt aan sociale cohesie, nabuurschap, nationale en regionale identiteit en dit zwaar stimuleert, wordt dit positieve neveneffect van het voetbalsupporterschap volledig genegeerd door het locale bestuur.

De KNVB constateerde al jaren geleden, na vele succesvolle voorbeelden uit het buitenland, dat individugerichte aanpak wél werkt en groepsgerichte aanpak niet. Het wordt nu hoog tijd dat lokale autoriteiten niet iedereen rond voetbal over één kam scheert en als verdachte beschouwd. Schep vertrouwen en diegene die dit beschaamd met de voetbalwet keihard aanpakken, dat werkt wél. Beter gezegd dat mag ook volgens de Nederlandse en Europese wetgeving. Het mes snijdt dan aan vele kanten. Er zullen meer supporters komen en er zal minder politie-inzet nodig zijn omdat er gerichter opgetreden kan worden. Dan natuurlijk wel met de naar voortschrijdend inzicht aangepaste Voetbalwet. Al met al genoeg redenen om als supporters meer invloed te gaan uitoefenen op de politiek, de locale driehoek en onze eigen clubs. De SBV heeft de eerste stap gezet met het ondertekenen van de intentieverklaring met de volgende vernieuwingen en gedachtegangen:

- Een zichtbare verlaging van het aantal combiregelingen vervoer

- Een verbeterd gastheerschap voor (uit)supporters

- Een zichtbare verhoging van het aantal A-wedstrijden (vrij vervoer)

- Een dadergerichte en strafrechtelijke aanpak hooligans

- Een langdurige en gehandhaafde meldingsplicht voor hooligans en hogere boetes

- Een lik-op-stuk-benadering door het Openbaar Ministerie

Daarnaast beginnen ook supportersverenigingen steeds meer georganiseerd te werken aan een beter imago. Er wordt krachtig afstand genomen van voetbalgeweld en hooliganisme.

Het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) moet handvatten gaan bieden voor supportersverenigingen om de belangen te behartigen van de goedwillende voetbalsupporters. Een representatief Supportersplatform kan de betaalde voetbalorganisaties veel meer bieden dan alleen een fysieke aanwezigheid bij de wedstrijden en vocale steun aan het team. Te lang zijn de supporters genegeerd en stiefmoederlijk behandeld. Jarenlang zijn ze aanzien als ‘passieve aandeelhouders’; ze steken veel tijd en energie in hun club, maar krijgen er voor hun gevoel niets voor terug. Het Supportersplatform in oprichting heeft de intentie dit te veranderen. De vertegenwoordigers van dit platform zullen dan ook naar buiten toe (zoals richting KNVB, hoorzitting Tweede Kamer etc.) de supporters vertegenwoordigen.

Het Supportersplatform Betaald Voetbal is verheugd om een voortrekkersrol te willen en kunnen spelen voor alle supporters in Nederland en zal het Nederlandse voetbal en het positieve imago nog verder gaan versterken! Van de volgende Betaalde Voetbalclubs hebben meer dan 3 kwart van de supportersverenigingen getekend, dan gaan wel tekenen dit jaar, daarnaast heeft ook Recht op Voetbal getekend. Per Betaald Voetbalorganisatie kan slechts één supportersvereniging ondertekenen.

In de toekomst dient er een situatie te zijn gecreëerd waar de supporters zich optimaal op hun gemak en veilig voelen bij uit- en thuiswedstrijden en er optimaal van het voetbal genoten kan worden. Landen als Engeland, Schotland en Duitsland hebben in een twintigtal jaren een proces doorlopen wat op termijn leidt tot het bovengestelde doel. In Nederland zullen we ook hier de randvoorwaarden voor moeten creëren. De misstanden in het betaalde voetbal voor wat betreft supporters zijn op een uitzondering na buiten het stadion, soms ver van de speelstad of op tijdstippen dat er niet gespeeld wordt. Een stadionverbod voor misdragende supporters is niet altijd zinvol. Meldplicht is een betere optie in vele gevallen.

Duidelijkheid voor de voetbalsupporter. Hanteren van de voetbalwet dient in alle gemeentes gelijksluidend te zijn. Blijven benoemen dat er consequenties zijn bij intolerant gedrag en dat het ook uitgevoerd zal worden door de betreffende instanties.

Behandel voetbalsupporters normaal, gastvrij en zonder al de beperkingen die er nu zijn. Wees streng, duidelijk en handel preventief naar mensen die andere gedachten hebben dan gezellig naar voetbal te gaan kijken.

Straffen voor mensen die zich niet gedragen zijn uiteraard goed, maar dit dient wel zorgvuldig te gebeuren. Wanneer niet duidelijk is bij de politie of men zich heeft misdragen, hier dan ook als zodanig naar handelen. Bewijslast moet aangetoond worden.

Laat de ( vaak bekende ) notoire onruststokers niet in de buurt van een stadion zijn, op de dag dat “hun” club speelt. Te bedenken valt niet toelaten binnen een straal van 10 km van het stadion. Een voorbeeld: Een fan die zich ernstig heeft misdragen dient zich bij uitwedstrijden te melden voor de wedstrijd op een politiebureau in de eigen stad. Bij thuiswedstrijden idem alleen op een politiebureau 10 km van de eigen de stad. Scherp aan of hanteer dus de voetbalwet en maak afspraken met alle gemeentes om invoering van de meldingsplicht. 

Supportersverenigingen en BVO’s geven nu al vaak een standpunt in ten opzichte van de onruststokers. Sociale controle groeit onder de supporters die met veel plezier naar hun club willen blijven gaan. Supporters denken MEE hoe men problemen kan voorkomen, zowel in uit- als thuiswedstrijden. Het resultaat zou kunnen zijn:

-Minder politie-inzet en dus kostenbesparend.

-Beperking van het aantal combi-wedstrijden.

-Een klantvriendelijker omgeving rondom de stadions.

-Een beter imago van de voetbalsupporter.

Het SBV is inmiddels volwaardig gesprek partner van zowel de KNVB en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het 2e kwartaal van 2012 is het dagelijks bestuur van het SBV uitgenodigd door bovengenoemde instanties om mee te praten over supportersbeleid.

De boodschap van het SBV, dus de voetbalsupporter, is helder! Harde aanpak hooligans én vertrouwen in de 99.9% welwillende supporters!