Statement SBV naar aanleiding van gebeurtenissen dit weekend

Het afgelopen weekend is de voetbalwereld opgeschrikt door een aantal schandalige gebeurtenissen. De impact voor de betrokkenen zal enorm zijn. Alle goedwillende supporters nemen uiteraard afstand van deze zich als criminelen gedragende figuren.

Iedere bestuurder, trainer, speler, steward, supporter, vrijwilliger en feitelijk iedereen in ons land dient vrijelijk een beroep of hobby te kunnen uitoefenen zonder daarin met dergelijke excessen te worden geconfronteerd.

Het Supportersplatform Betaald Voetbal rekent en vertrouwt er op dat de clubs, KNVB en Justitie passende, dadergerichte, maatregelen zullen nemen. 

Bestuur SBV

Mocht u vragen hebben over dit persbericht, kunt u zich wenden tot het SBV via Eric van Dorp of Stef ten Thij.

Supportersplatform laakt politie acties

Het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) vindt het onacceptabel dat de politie met haar acties opnieuw het voetbal de dupe laat worden. Vorig seizoen werd de wedstrijd Feyenoord-Vitesse verplaatst vanwege stakende agenten, en nu richten de acties zich opnieuw op het voetbal.

SBV-voorzitter Eric van Dorp: ‘We hebben er alle begrip voor dat de politie actie voert om haar eisen kracht bij te zetten in de langlopende onderhandelingen over een nieuwe CAO. Iedereen heeft in Nederland het recht om actie te voeren, maar het is onvoorstelbaar dat opnieuw voetbalwedstrijden worden uitgekozen om actie te voeren. Blijkbaar vindt men het bij de bonden prima om steeds dezelfde doelgroep te kiezen, waarbij uit het oog verloren wordt hoe weinig sympathie men op kan brengen voor deze acties.

 

Bovendien is er gesteld door de politievakbonden dat men hoopt op onrust. Het SBV neemt met klem afstand van deze uitspraak. Mochten er spontaan initiatieven ontstaan onder supporters om elkaar op te zoeken in de speelsteden voor een gezellig samenzijn, roepen wij alle supporters op om deze bijeenkomsten rustig te laten verlopen en te laten zien dat het allemaal ook gewoon zonder politie kan.

 

Daarnaast roepen wij burgemeesters op om ruggengraat te tonen en evenementen (want dat zijn voetbalwedstrijden) niet te verbieden alleen omdat er voetbalsupporters komen. Er is geen enkele reden om vooraf aan te nemen dat er ongeregeldheden uitbreken, al helemaal niet als het wedstrijden betreft die normaal ook geen verhoogd risico hebben.

 

Tot slot doen wij een beroep op de politiebonden om het voetbal met rust te laten en de pijn van de acties over zoveel mogelijk bevolkingsgroepen te verdelen. Daarmee wordt een breder draagvlak gecreëerd en is het effect ook overal voelbaar.’

 

Bestuur SBV

Mocht u vragen hebben over dit persbericht, kunt u zich wenden tot het SBV via Eric van Dorp of Stef ten Thij.

Supportersplatform oneens met prijsstelling kaarten Supercup

Het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) is het niet eens met de prijsstelling voor de kaartverkoop voor de Supercup.

Voorzitter Eric van Dorp: ‘Op dit moment is het zo dat supporters die in het bezit zijn van een seizoen- of fankaart een hogere prijs betalen om deze voor hen belangrijke wedstrijd te bezoeken dan de gelegenheidsbezoeker. Er worden namelijk via de KNVB kaarten tegen een lagere prijs aangeboden. Deze kaarten worden verkocht aan relaties en sponsoren en ook de kampioenen in het amateurvoetbal hebben de gelegenheid om kaarten aan te schaffen voor dit ‘voordeeltarief’.

Het is niet zo dat het SBV tegen het aanbieden van goedkope kaarten is, maar dan wel voor iedereen. Het kan niet zo zijn dat trouwe supporters, die gedurende het hele seizoen hun club steunen en bezoeken, een prijs moeten betalen die hoger ligt dan de prijs die gelegenheidsbezoekers betalen.

Deze praktijken zijn al jaren gaande en wij roepen de KNVB op om hierin actie te ondernemen en er voor te zorgen dat deze wedstrijd voor iedereen tegen een lage prijs te bezoeken is. Het mag niet zo zijn dat de wedstijd om de Supercup, evenals de bekerfinale waar hetzelfde gebeurt, uitdraait op een feestje voor de sponsoren en relaties van de KNVB.’

Supportersplatform Betaald Voetbal

Mocht u vragen hebben over dit persbericht, kunt u zich wenden tot het SBV via Eric van Dorp of Stef ten Thij.

Evenementenwet aangenomen door de Eerste Kamer. Supportersplatform verwacht dadergerichte aanpak.

Vandaag is de nieuwe evenementenwet aangenomen door de Eerste Kamer. Het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) is enthousiast dat er na vele jaren van twijfel nu eindelijk duidelijkheid is over de (on)mogelijkheden om voetbalvandalisme aan te pakken.

Eric van Dorp, voorzitter van het SBV: ‘Het is goed dat deze duidelijkheid er nu eindelijk is en dat de bereidheid tot een dadergerichte aanpak duidelijk aanwezig is. Wij verwachten dat burgemeesters en rechters hun verantwoordelijkheid hierin zullen nemen en op korte termijn gebruik gaan maken van de mogelijkheden die deze nieuwe wet hen biedt. Hierdoor zullen supportersonvriendelijke maatregelen als buscombi’s en gereguleerde kaartverkoop hopelijk snel tot het verleden behoren en kunnen de ruim 99% welwillende voetbalsupporters (we praten hier over meer dan 6 miljoen stadionbezoekers) in de nabije toekomst zonder belemmeringen voetbalwedstrijden bezoeken.’

Het SBV gaat er vanuit dat de extra regelgeving ook echt een positief effect zal hebben op de vrijheden van supporters en verwacht als gesprekspartner betrokken te blijven bij de verdere implementatie van de wet.

Supportersplatform Betaald Voetbal

Heeft u vragen over dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Eric van Dorp of Stef ten Thij.

SBV: Ga Gastvrij om met Voetbalsupporters!

Rapport Raak Geschoten: Biedt Supporters service en gastvrijheid; high trust, high penalty

Maar liefst 64 maatregelen zijn er om veiligheid rond het voetbalveld te regelen. Zelfs voor professionals een verassend hoog aantal. Risico-inschaling van wedstrijden (A, B of C) verdient heroverweging, maatwerk voor persoonsgerichte aanpak hooligans is noodzakelijk. Laat niet een voetbalfeest door een hele kleine groep verpest worden en pak het probleem gericht aan!

Supporters: Pak hooligans nu eens aan

In de ogen van supporters worden hooligans niet of nauwelijks aangepakt, aldus 'Raak Geschoten'. Professionals bevestigen dit in het rapport. Angst en een gebrek aan lef bij BVO's, gemeenten, politie en OM liggen hieraan ten grondslag

En nu?

Beke constateert dat er draagvlak is voor een stevige, persoonsgerichte aanpak. In het kader van normalisatie is een goede service en gastvrijheid van groot belang, meldt Beke. In Nederland vinden meer dan 6 miljoen stadionbezoeken plaats per jaar, laat deze supporters een goede ontvangst krijgen!

Medio februari 2015 komt de Voetbalwet weer aan de orde in de Tweede Kamer. Beke roept op om landelijk vanuit een onafhankelijk orgaan te kijken naar de fysieke infrastructuur, niveau van hospitality en veiligheidseisen die aan stadions worden gesteld. SBV roept dan ook betrokken Tweede Kamerleden op hard mee te werken aan randvoorwaarden van gastvrije ontvangst van meer dan 6 miljoen betalende voetbalstadionbezoekers per jaar! Tjeerd van Dekken (PvdA) heeft zijn steun al toegezegd! Kamerleden zijn tevens van harte uitgenodigd om hierover met onze leden in gesprek te gaan op 15 januari 2015.