Supportersplatform laakt politie acties

Het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) vindt het onacceptabel dat de politie met haar acties opnieuw het voetbal de dupe laat worden. Vorig seizoen werd de wedstrijd Feyenoord-Vitesse verplaatst vanwege stakende agenten, en nu richten de acties zich opnieuw op het voetbal.

SBV-voorzitter Eric van Dorp: ‘We hebben er alle begrip voor dat de politie actie voert om haar eisen kracht bij te zetten in de langlopende onderhandelingen over een nieuwe CAO. Iedereen heeft in Nederland het recht om actie te voeren, maar het is onvoorstelbaar dat opnieuw voetbalwedstrijden worden uitgekozen om actie te voeren. Blijkbaar vindt men het bij de bonden prima om steeds dezelfde doelgroep te kiezen, waarbij uit het oog verloren wordt hoe weinig sympathie men op kan brengen voor deze acties.

 

Bovendien is er gesteld door de politievakbonden dat men hoopt op onrust. Het SBV neemt met klem afstand van deze uitspraak. Mochten er spontaan initiatieven ontstaan onder supporters om elkaar op te zoeken in de speelsteden voor een gezellig samenzijn, roepen wij alle supporters op om deze bijeenkomsten rustig te laten verlopen en te laten zien dat het allemaal ook gewoon zonder politie kan.

 

Daarnaast roepen wij burgemeesters op om ruggengraat te tonen en evenementen (want dat zijn voetbalwedstrijden) niet te verbieden alleen omdat er voetbalsupporters komen. Er is geen enkele reden om vooraf aan te nemen dat er ongeregeldheden uitbreken, al helemaal niet als het wedstrijden betreft die normaal ook geen verhoogd risico hebben.

 

Tot slot doen wij een beroep op de politiebonden om het voetbal met rust te laten en de pijn van de acties over zoveel mogelijk bevolkingsgroepen te verdelen. Daarmee wordt een breder draagvlak gecreëerd en is het effect ook overal voelbaar.’

 

Bestuur SBV

Mocht u vragen hebben over dit persbericht, kunt u zich wenden tot het SBV via Eric van Dorp of Stef ten Thij.