Statement SBV naar aanleiding van gebeurtenissen dit weekend

Het afgelopen weekend is de voetbalwereld opgeschrikt door een aantal schandalige gebeurtenissen. De impact voor de betrokkenen zal enorm zijn. Alle goedwillende supporters nemen uiteraard afstand van deze zich als criminelen gedragende figuren.

Iedere bestuurder, trainer, speler, steward, supporter, vrijwilliger en feitelijk iedereen in ons land dient vrijelijk een beroep of hobby te kunnen uitoefenen zonder daarin met dergelijke excessen te worden geconfronteerd.

Het Supportersplatform Betaald Voetbal rekent en vertrouwt er op dat de clubs, KNVB en Justitie passende, dadergerichte, maatregelen zullen nemen. 

Bestuur SBV

Mocht u vragen hebben over dit persbericht, kunt u zich wenden tot het SBV via Eric van Dorp of Stef ten Thij.