Uitvakkentest 2014 Supportersplatform Betaald Voetbal

In 2014 waren weer ca. 6 miljoen toeschouwers in het totaal bij voetbalwedstrijden aanwezig in het Nederlandse Betaalde Voetbal. Bij vrijwel iedere wedstrijd zijn er uitsupporters aanwezig. Voelen zij zich wel in het uitvak? De leden van het Supportersplatform Betaald Voetbal bekeken welke uitvakken zij het liefst bezochten in 2014. SC Heerenveen volgt AZ op in de Eredivisie en MVV Sparta in de Eerste Divisie.

Verschillende aspecten in en rond het uitvak werden bekeken, gewogen, beoordeeld, gepeild en in de laatste plaats werden becijferd. Wie kunnen dat beter beoordelen dan de supporters zelf? Per aangesloten supportersvereniging van de SBV kon worden doorgegeven worden welk uitvak op 1 tot en met 3 zou moeten komen. Iedere aangesloten supportersvereniging mocht maar één keer stemmen. Het SBV-bestuur maakte de totaaltelling klaar .

De einduitslag voor de Eredivisie:

1. SC Heerenveen

2. AZ

3. Heracles

De einduitslag voor de Eerste Divisie:

1. MVV

2. Sparta én Eindhoven

Na de winterstop zal de voorzitter van de SBV, Eric van Dorp, de prijs gaan overhandigen aan SC Heerenveen en MVV. Wij zullen de pers hiervoor nog een uitnodiging sturen.

SBV: Ga Gastvrij om met Voetbalsupporters!

Rapport Raak Geschoten: Biedt Supporters service en gastvrijheid; high trust, high penalty

Maar liefst 64 maatregelen zijn er om veiligheid rond het voetbalveld te regelen. Zelfs voor professionals een verassend hoog aantal. Risico-inschaling van wedstrijden (A, B of C) verdient heroverweging, maatwerk voor persoonsgerichte aanpak hooligans is noodzakelijk. Laat niet een voetbalfeest door een hele kleine groep verpest worden en pak het probleem gericht aan!

Supporters: Pak hooligans nu eens aan

In de ogen van supporters worden hooligans niet of nauwelijks aangepakt, aldus 'Raak Geschoten'. Professionals bevestigen dit in het rapport. Angst en een gebrek aan lef bij BVO's, gemeenten, politie en OM liggen hieraan ten grondslag

En nu?

Beke constateert dat er draagvlak is voor een stevige, persoonsgerichte aanpak. In het kader van normalisatie is een goede service en gastvrijheid van groot belang, meldt Beke. In Nederland vinden meer dan 6 miljoen stadionbezoeken plaats per jaar, laat deze supporters een goede ontvangst krijgen!

Medio februari 2015 komt de Voetbalwet weer aan de orde in de Tweede Kamer. Beke roept op om landelijk vanuit een onafhankelijk orgaan te kijken naar de fysieke infrastructuur, niveau van hospitality en veiligheidseisen die aan stadions worden gesteld. SBV roept dan ook betrokken Tweede Kamerleden op hard mee te werken aan randvoorwaarden van gastvrije ontvangst van meer dan 6 miljoen betalende voetbalstadionbezoekers per jaar! Tjeerd van Dekken (PvdA) heeft zijn steun al toegezegd! Kamerleden zijn tevens van harte uitgenodigd om hierover met onze leden in gesprek te gaan op 15 januari 2015.

SBV: Pak daders aan en laat supporters supporteren!

Het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) zag net als de rest van Nederland de bekerfinale en genoot van de reclame voor het voetbal!

Helaas waren er ongeveer 40 man, die hier geheel anders over dachten en zeer zwaar vuurwerk meenamen en op het veld gooiden. 51.000 supporters in het stadion en ca. 3 miljoen TV-kijkers werden gedupeerd. Het SBV roept KNVB, ministerie van Veiligheid en Justitie en burgemeesters op om vol in te (blijven) zetten op dadergerichte aanpak en niet heel voetbalminnend Nederland mee te straffen voor wangedrag van enkelen.

Het SBV blijft op dadergerichte aanpak inzetten, om zo met zijn allen te blijven genieten van de mooiste (en spannendste) voetbalcompetitie in de Wereld met volle tribunes. Wij hopen en verwachten steun hierbij van de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s), KNVB, overheden, politie en anderen en blijven met hen in gesprek om te komen tot een zelfde sfeer rond voetbal als meestal in Duitsland en Engeland!

Voortgang "Voetbalwet"

Inmiddels is de "Voetbalwet" in een aangepaste versie naar de Tweede Kamer verzonden. Vanuit de Tweede Kamer zijn daar een reeks van vragen over gesteld. In de bijlage ziet u de vragen. In de loop van juni verwacht de minister de antwoorden op deze vragen te kunnen geven. Waarschijnlijk zal kort na de zomervakantie er een debat over de 'Voetbalwet' en de beantwoording van de Minister op de gestelde vragen gaan plaatsvinden.

Verslag commissie V&J

Supportersvereniging staat op 18 februari tegenover KNVB inzake strafmaatregel uitwedstrijd Cambuur

De Supportersvereniging FC Groningen (verder: Supportersvereniging) is verzocht om aanstaande dinsdag 18 februari om 20:30u te Zeist te verschijnen voor de Commissie van Beroep van de KNVB. De aanleiding hiervoor is het door de Supportersvereniging ingestelde beroep aangaande de maatregel om FC Groningen-supporters te weren bij de eerstvolgende uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Het is daarbijde eerste keer in de historie dat een Supportersvereniging zichmengt in de tuchtrechtspraak van de KNVB.

Op 17 augustus 2013 werd in Leeuwarden het EredivisieduelSC Cambuur - FC Groningen gespeeld. Tijdens de wedstrijd was een klein deel van de circa 400 aanwezige FC Groningen-supporters betrokken bij ongeregeldheden. Als reactie hierop is door FC Groningen aan een drietal personen een stadionverbod opgelegd.

De Aanklager Betaald Voetbal alsmede de Tuchtcommissie KNVB zijn van mening dat FC Groningen ter zake te weinig heeft gedaan om deze ongeregeldheden te voorkomen en er daarbij onvoldoende in is geslaagd om de daders te identificeren. Als strafmaatregel is daarom besloten dat FC Groningen bij de volgende wedstrijd tegen Cambuur te Leeuwarden in het geheel geen supporters mee mag nemen.

De Supportersvereniging staat principieel voor een beleid waarbij, voor zover sprake is van strafbaar gedrag, individuele daders worden aangepakt. De nu opgelegde maatregel raakt honderden supporters die niets misdaan hebben en is daarom volstrekt onacceptabel. Het besluit staat daarbij haaks op huidige landelijke beleidsdoelstellingen om goedwillende supporters niet onnodig te beperken in hun bewegingsvrijheid en hun sportbeleving.

De zitting is openbaar toegankelijk (KNVB Sport- en Conferentiecentrum, Woudenbergseweg 56-58, Zeist).

Via: SV FC Groningen